elhamenoorghom.mihanblog.com tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com 2019-09-11T12:46:41+01:00 mihanblog.com کتاب تختوابت را مرتب کن 2019-09-05T13:39:18+01:00 2019-09-05T13:39:18+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/398 مجید ملاپور اطاقوری کتاب تختوابت را مرتب کن با عنوان اصلی make your bed نوشته دریا سالار ویلیام اچ .مک ریون _ باز نشسته نیروی دریایی آمریکا-است که در آن به نکات کوچک ولی مهمی اشاره می کند و اعتقاد دارد که ممکن است زندگی شما و حتی دنیا راتغییر دهد.او در حال حاضر  رئیس دانشگاه تگزاس سیستم است.کتابش از جمله کتابهای پر فروش نیویورک تایمز در سال 2017 بود.کتاب تختوابت را مرتب کن شامل ده درس کوتاه است که دریا سالار در تمرینات دریایی یاد گرفته است.و اساس کتاب را نیز تشکیل می دهد. او در حال حاضر  رئیس دانشگاه تگزاس سیستم است.کتابش از جمله کتابهای پر فروش نیویورک تایمز در سال 2017 بود.
کتاب تختوابت را مرتب کن شامل ده درس کوتاه است که دریا سالار در تمرینات دریایی یاد گرفته است.و اساس کتاب را نیز تشکیل می دهد.نتیجه تصویری برای کتاب تختخوابت را مرتب کن
]]>
وقتی نیچه گریست 2019-09-04T05:57:11+01:00 2019-09-04T05:57:11+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/397 مجید ملاپور اطاقوری وقتی نیچه گریست یکی از نام دارترین رمان های روانشناختی اروین د. یالوم است. اروین د. یالوم روان پزشک هستی گرا،استاد بازنشسته روان پزشکی در دانشگاه استنفورد  و نویسنده شماری از نام دارترین رمان های روانشناختی است.این رمان در مورد برخورد خیالی فردریش نیچه فیلسوف آلمانی ودکتر یوزف برویر است.یوزف برویر از اساتید فروید، پدر علم روان کاوی بوده و در علم طب بسیار مشهور است. 
 نتیجه تصویری برای کتاب نیچه گریست
]]>
کتاب قانون80/20 2019-08-28T13:19:47+01:00 2019-08-28T13:19:47+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/396 مجید ملاپور اطاقوری نویسنده کتاب قانون  هشتاد بیست:ریچارد کخیکی از راه های تعیین اولویت در کارها، استفاده از قانون پارتو است. این قانون با نام قانون 20/80 هم شناخته می شود.در تجارت و کسب و کار، قانون پارتو این ایده را مطرح می کند که 80 درصد از نتایج کارها،از 20 درصد تلاش های افراد حاصل می شوند.اگرچه این قانون را نمی توان اصلی ثابت نامید و حتی می توان ایراداتی به این طرز تفکر وارد کرد؛ اما قانون 20/80 می تواند به مدیران کمک کند تا اولویت های کاری و موضوعاتی را که باید برآن ها تمرکز کنند،بیابند. علاو
یکی از راه های تعیین اولویت در کارها، استفاده از قانون پارتو است. این قانون با نام قانون 20/80 هم شناخته می شود.در تجارت و کسب و کار، قانون پارتو این ایده را مطرح می کند که 80 درصد از نتایج کارها،از 20 درصد تلاش های افراد حاصل می شوند.اگرچه این قانون را نمی توان اصلی ثابت نامید و حتی می توان ایراداتی به این طرز تفکر وارد کرد؛ اما قانون 20/80 می تواند به مدیران کمک کند تا اولویت های کاری و موضوعاتی را که باید برآن ها تمرکز کنند،بیابند. علاوه بر آن،افراد با استفاده از این قانون در می یابند که چگونه تاثیرات مفید تلاش های خود را افزایش دهند.نتیجه تصویری برای کتابقانون 20/ 80
]]>
هفت عادت مردمان مؤثر 2019-08-20T17:02:43+01:00 2019-08-20T17:02:43+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/395 مجید ملاپور اطاقوری این کتاب در سال 1989 توسط استفان کاوی نوشته شده است.کتابی است مشهور در مورد مهارتهای زندگی.این کتاب تا اکنون به 38 زبان ترجمه شده است. این کتاب تا اکنون به 38 زبان ترجمه شده است.

نتیجه تصویری برای هفت عادت مردمان موثر
]]>
خودت باش دختر 2019-08-17T15:08:39+01:00 2019-08-17T15:08:39+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/394 مجید ملاپور اطاقوری کتاب خودت باش دختر اثر ریچل هالیس است. او در این کتاب از رازهای موفقیتش به عنوان یک زن،یک مادر  شاغل ،کارآفرین ، ورزشکار و نویسنده می گوید.راز موفقیت او در پذیرش واقعیاتی بود که همه ما درباره شان به خودمان دروغ می گوییم.او در کتابش درباره بیست دروغی می گوید که زندگی ما را درهم می پیچد و افکاری غیر منطقی راجع به خودمان و اطرافیان به خورد مغزمان می دهد. راز موفقیت او در پذیرش واقعیاتی بود که همه ما درباره شان به خودمان دروغ می گوییم.او در کتابش درباره بیست دروغی می گوید که زندگی ما را درهم می پیچد و افکاری غیر منطقی راجع به خودمان و اطرافیان به خورد مغزمان می دهد.


]]>
بیگانه 2019-08-15T23:56:47+01:00 2019-08-15T23:56:47+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/393 مجید ملاپور اطاقوری بیگانه نام رمانی از آلبرت کامو است که متن آن از اصلی ترین  آثار  فلسفه ابسوردیسم یا " پوچ انگاری" به شمار می آید. بیگانه هم استخوان بندی محکمی از لحاظ نگارش دارد و هم بیانگر نگاه پوچ گرانه او به جهان است.
]]>
کتاب قله ها و دره ها 2019-08-14T05:51:20+01:00 2019-08-14T05:51:20+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/392 مجید ملاپور اطاقوری  داستان قله ها و دره ها درباره مرد جوانی است که ناشادمانه در دره ای روزگار می گذراند، تا اینکه با پیرمردی روبرو می شود که بر فراز قله ای زندگی می کند. این آشنایی شرایط زندگی و کار او را برای همیشه تغییر می دهد. سرانجام، او در می یابد که چگونه با بکارگیری اصول ارزشمند پیرمرد و ابزارهای عملی، در دورانهای خوب و بد به آرامش و موفقیت بیشتری دست یابد.کتاب ابتدا اشاره می کند که او هنگامی که جوان تر بود، در آن دره احساس خوشحالی می کرد. در چمنزارهایش به بازی مشغول می شد و در رودخانه اش شنا می کرد. آ داستان قله ها و دره ها درباره مرد جوانی است که ناشادمانه در دره ای روزگار می گذراند، تا اینکه با پیرمردی روبرو می شود که بر فراز قله ای زندگی می کند. این آشنایی شرایط زندگی و کار او را برای همیشه تغییر می دهد. سرانجام، او در می یابد که چگونه با بکارگیری اصول ارزشمند پیرمرد و ابزارهای عملی، در دورانهای خوب و بد به آرامش و موفقیت بیشتری دست یابد.
کتاب ابتدا اشاره می کند که او هنگامی که جوان تر بود، در آن دره احساس خوشحالی می کرد. در چمنزارهایش به بازی مشغول می شد و در رودخانه اش شنا می کرد. آن دره تنها جایی بود که او می شناخت و چنین می اندیشید که همه زندگی اش را در آنجا خواهد گذراند.
اما پس از آن جوان دلتنگ می شود و نویسنده تلاش دارد که علل این ناشادمانی و کسالت جوان را روشن نماید : او همچنان که بزر گتر میشد بیشتر درمی یافت که بسیاری از چیزهایی که فکر میکرد درست است اکنون نادرست به نظر می رسند. او از اینکه پیش از این متوجه این همه چیزهای نادرست در دره نشده بود دچار شگفتی شد.  

]]>
من پیش از تو 2019-08-11T08:56:46+01:00 2019-08-11T08:56:46+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/391 مجید ملاپور اطاقوری ماجرای کتاب(( من پیش از تو))  با حادثه ای که برای ویل ترینر اتفاق می افتدشروع می شود.ویل ترینر پسری از طبقه بالای جامعه است که متخصص امور مالی نیز می باشد.او ورزشکار ، ماجراجو،اهل سفر و وضعیت مالی بی نظیری دارد.در واقع از آن دسته از آدم هاست که تا به حال کمبودی در زندگی نداشته و هرچه را که می خواسته به دست آورده است.حادثه مهم رمان در سال 2007 رخ می دهد و نویسنده به طور خلاصه آن را شرح می دهد. باران به شدت می بارید و ویل بعد از اینکه به قصد انجام دادن کارهای خود،دوست دخترش لیسا را ترک می کند
]]>
پس از تو 2019-08-11T08:53:08+01:00 2019-08-11T08:53:08+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/390 مجید ملاپور اطاقوری رمان عاشقانه بعدی جوجو مویز در واقع ادامه رمان من پیش از تو420 صفحه رقعی                                                                                                                           420 صفحه رقعی                                                                                                                          


]]>
باز هم من 2019-08-11T08:38:11+01:00 2019-08-11T08:38:11+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/389 مجید ملاپور اطاقوری کتاب (( باز هم من)) رمان عاشقانه دیگری از جوجو مویز است که اولین بار در سال 2018 منتشر شد. در واقع ادامه ی دو داستان قبلی (من پیش از تو) و (پس از تو) و ماجراجویی های ((لوییزا کلارک)) می باشد.او قدم در نیویورک می گذارد تا زندگی جدیدی را شروع کند. با آغاز کارش در خانه ی ((لیونارد گوپنیک)) و همسر جوانش ((اگنس)) وارد دنیای ثروتمندان می شود. لوییزا مصمم است که بیشترین بهره را از این تجربه ببرد وخود را کاملا غرق کار و زندگی جدیدش می کند........پیام اصلی (( باز هم من)) این است که بدانید همیشه می ت  در واقع ادامه ی دو داستان قبلی (من پیش از تو) و (پس از تو) و ماجراجویی های ((لوییزا کلارک)) می باشد.او قدم در نیویورک می گذارد تا زندگی جدیدی را شروع کند. با آغاز کارش در خانه ی ((لیونارد گوپنیک)) و همسر جوانش ((اگنس)) وارد دنیای ثروتمندان می شود. لوییزا مصمم است که بیشترین بهره را از این تجربه ببرد وخود را کاملا غرق کار و زندگی جدیدش می کند........
پیام اصلی (( باز هم من)) این است که بدانید همیشه می توانید به نوعی راهی برای دوباره ساختن خودتان پیدا کنید.

]]>
افکارت راتغییر بده تا زندگی ات را تغییر کند 2019-08-10T06:00:04+01:00 2019-08-10T06:00:04+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/388 مجید ملاپور اطاقوری کتاب افکارت را تغییر بدهمولف: راد جاد کینزمترجم: زهرا جداوی57 شیوه برای آزاد سازی خلاقیت112 صفحه رقعی                                                                                        مولف: راد جاد کینز
مترجم: زهرا جداوی
57 شیوه برای آزاد سازی خلاقیت
112 صفحه رقعی                                                                                       
]]>
دنیای سوفی 2019-07-15T11:27:59+01:00 2019-07-15T11:27:59+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/387 مجید ملاپور اطاقوری شرحدنیای سوفی، یک رمان فلسفی اثر یوستین گردر نویسنده نروژی است که چاپ اوّل آن در سال ۱۹۹۱ میلادی در نروژ منتشر شد. این اثر داستانی است که تاریخ فلسفه را به زبان ساده برای نوجوانان تشریح می‌کند. این کتاب تاکنون به ۵۹ زبان برگردانده شده و علاوه بر نوجوانان، توجه بزرگ‌سالان را هم به‌خود جلب کرده‌است. نویسنده: یوستین گردر                                                   شرحدنیای سوفی، یک رمان فلسفی اثر یوستین گردر نویسنده نروژی است که چاپ اوّل آن در سال ۱۹۹۱ میلادی در نروژ منتشر شد. این اثر داستانی است که تاریخ فلسفه را به زبان ساده برای نوجوانان تشریح می‌کند. این کتاب تاکنون به ۵۹ زبان برگردانده شده و علاوه بر نوجوانان، توجه بزرگ‌سالان را هم به‌خود جلب کرده‌است.
نویسنده: یوستین گردر                                                        نتیجه تصویری برای دنیای سوفی
]]>
ثروتمندترین مرد بابل 2019-07-10T05:18:09+01:00 2019-07-10T05:18:09+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/386 مجید ملاپور اطاقوری معرفی کتابکامیابی ما به عنوان یک ملت، به کامیابی اقتصادی هر کدام از ما به عنوان یک شخص واحد وابسته است. کتاب «ثروت‌مندترین مرد بابل» در رابطه با موفقیت شخصی هریک از ما تألیف شده است. موفقیت یعنی به کمال‌رساندن اهداف به عنوان توانایی‌ها و تلاش‌های خود ما.آمادگی مناسب کلید موفقیت ماست. اعمال ما هیچ‌گاه نمی‌توانند فراتر از افکار ما پیش روند و افکار ما هیچ‌گاه نمی‌توانند از باورهای‌مان پیشی بگیرند. این کتاب هم‌چنین راهنمایی‌های لازم را برای درک مفاهیم اقتصادی برای جیب‌های بی‌پول دارد. در واقع هدف کت معرفی کتاب
کامیابی ما به عنوان یک ملت، به کامیابی اقتصادی هر کدام از ما به عنوان یک شخص واحد وابسته است. کتاب «ثروت‌مندترین مرد بابل» در رابطه با موفقیت شخصی هریک از ما تألیف شده است. موفقیت یعنی به کمال‌رساندن اهداف به عنوان توانایی‌ها و تلاش‌های خود ما.
آمادگی مناسب کلید موفقیت ماست. اعمال ما هیچ‌گاه نمی‌توانند فراتر از افکار ما پیش روند و افکار ما هیچ‌گاه نمی‌توانند از باورهای‌مان پیشی بگیرند. این کتاب هم‌چنین راهنمایی‌های لازم را برای درک مفاهیم اقتصادی برای جیب‌های بی‌پول دارد. در واقع هدف کتاب این است، پیشنهادی برای کسانی دارند که آرزوی موفقیت اقتصادی دارند تا پول جمع کنند، پول حفظ کنند و با کمک سرمایه اندوخته‌های‌شان پول بیش‌تری به‌دست بیاورند.
بابل ثروت‌مندترین شهر زمان باستان در دنیا بود، زیرا شهروندان آن ثروت‌مندترین افراد در زمان خود بودند. آن‌ها ارزش پول را می‌دانستند، قوانین اقتصادی را برای جمع‌کردن، حفظ آن و استفاده از آن برای به‌دست‌آوردن پول بیش‌تر استفاده می‌کردند. آن‌ها چیزی که همه ما آروز داریم «درآمدی برای آینده» را به‌دست آوردند.
کتاب «ثروت‌مندترین مرد بابل» دارای عناوینی چون: «در مورد نویسنده، پیشگفتار،‌ خلاصه‌ای تاریخی از بابل، مردی که تصمیم گرفت ثروتمند شود، ثروت‌مندترین مرد بابل، هفت راه علاج یک کیف پول خالی، اول: شروع به پرپول کردن کیف، دوم:کنترول کردن هزینه‌ها، سوم: تکثیرکردن دارایی‌ها، چهارم: محافظت از خزانه در برابر هدررفتن، پنجم: کار در حوزه مِلک به عنوان یک سرمایه‌گذاری موفق، ششم: درآمدی را برای آینده خود تضمین کنید، هفتم: افزایش توانایی درآمدزایی، الهه شانس را ملاقات کنید، پنج قانون طلا، وام دهنده طلای بابل، دیوارهای بابل، تاجر شتر بابل و…» می‌باشد که می‌توانید از هر کدام از آنها استفاده خوبی کرده و خود را به جیبی پر از پول برسانید                                   .
مولف:جورج کلاسون  
]]>
کتاب از خوب به عالی 2019-07-07T14:49:59+01:00 2019-07-07T14:49:59+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/385 مجید ملاپور اطاقوری شرحکتاب خوب به عالی: چرا برخی شرکت‌ها اوج می‌گیرند و بقیه این طور نیستند کتابی است در حوزه مدیریت که توسط جیمز کالینز نگاشته شده است. این کتاب به بررسی چگونگی اوج‌گیری شرکت‌های معمولی و تبدیل آنها به شرکت‌هایی عالی و نیز دلایل ناکامی شرکت‌های دیگر در این خصوص است.تعداد صفحه : 320 صفحه قیمت 50000 هزار تومان


شرح

کتاب خوب به عالی: چرا برخی شرکت‌ها اوج می‌گیرند و بقیه این طور نیستند کتابی است در حوزه مدیریت که توسط جیمز کالینز نگاشته شده است. این کتاب به بررسی چگونگی اوج‌گیری شرکت‌های معمولی و تبدیل آنها به شرکت‌هایی عالی و نیز دلایل ناکامی شرکت‌های دیگر در این خصوص است.
تعداد صفحه : 320 صفحه 
قیمت 50000 هزار تومان

نتیجه تصویری برای از خوب به عالی ]]>
رمان ربه کا 2019-06-27T15:31:35+01:00 2019-06-27T15:31:35+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/384 مجید ملاپور اطاقوری           ربکا رمانی اثر دافنه دو موریه،بانوی نویسنده انگلیسی است.بسیاری این اثر را که از جین ایر تاثیر گرفته بهترین اثر نویسنده می دانند.رمانی عاشقانه،معمایی و جنایی است.آلفرد هیچکاک کارگردان معروف آمریکایی فیلمی از رمان  ربه کا را در سال 1940 ساخت. نتیجه تصویری برای ‪bookrebecca‬‏          
ربکا رمانی اثر دافنه دو موریه،بانوی نویسنده انگلیسی است.بسیاری این اثر را که از جین ایر تاثیر گرفته بهترین اثر نویسنده می دانند.
رمانی عاشقانه،معمایی و جنایی است.آلفرد هیچکاک کارگردان معروف آمریکایی فیلمی از رمان  ربه کا را در سال 1940 ساخت.
]]>
سی و دومین نمایشگاه بین المللی 2019-04-28T11:22:54+01:00 2019-04-28T11:22:54+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/383 مجید ملاپور اطاقوری آدرس انتشارات الهام نور در نمایشگاه کتاب تهران .مصلی ، سالن شبستان ، راهروی 28 ،غرفه شماره 18سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود.
نتیجه تصویری برای سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران


آدرس انتشارات الهام نور در نمایشگاه کتاب تهران .مصلی ، سالن شبستان ، راهروی 28 ،غرفه شماره 18سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود.
]]>
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 2019-04-28T11:16:02+01:00 2019-04-28T11:16:02+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/382 مجید ملاپور اطاقوری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر روز یکشنبه(8 اردیبهشت) از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد.به گزارش ستاد خبری سی‌ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سیدعباس صالحی با حضور در مصلی امام خمینی(ره) به همراه محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد از غرفه‌های کتاب واقع در شبستان مصلی و چندین قسمت از نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل ناشران قرار گرفت.وی در این بازدید از غرفه‌‌‌های ناشرانی همچون چشمه، سخن، فصل پنجم، ثالث، نگاه، نی و نسل نواندیش بازدید کرد.وی در ادامه‌ی بازدید خود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر روز یکشنبه(8 اردیبهشت) از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کرد.
به گزارش ستاد خبری سی‌ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سیدعباس صالحی با حضور در مصلی امام خمینی(ره) به همراه محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد از غرفه‌های کتاب واقع در شبستان مصلی و چندین قسمت از نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل ناشران قرار گرفت.
وی در این بازدید از غرفه‌‌‌های ناشرانی همچون چشمه، سخن، فصل پنجم، ثالث، نگاه، نی و نسل نواندیش بازدید کرد.
وی در ادامه‌ی بازدید خود به نیم‌طبقه‌ی اول شبستان رفت و دیداری با اهالی سرای اهل قلم داشت. همچنین از آثار بخش دیجیتال نمایشگاه نیز بازدید به عمل آورد.
صالحی در ادامه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دعوت از رهبر انقلاب برای بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: ایشان به اعتبار علقه به فرهنگ و کتاب، صاحب اصلی نمایشگاه کتاب هستند.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی هرسال برنامه‌ی منظم ملی و عمومی برای بازدید از نمایشگاه دارند و این امر حاکی از توجه ایشان به حوزه‌ی فرهنگ و کتاب است.
صالحی گفت: قطعا حضور ایشان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران باعث رونق این نمایشگاه خواهد شد و ما از اینکه میزبان ایشان باشیم بسیار خرسند هستیم.
ممیزی، براساس تکلیف قانونی عمل می‌شود
وزیر ارشاد درباره‌ی ممیزی‌های کتاب گفت: از معاونت فرهنگی خواسته شده در مسئله‌ی ممیزی بر مبنای تکلیف قانونی خود عمل کند. ممیزی‌ها چه در زمانی که من در معاونت فرهنگی بودم، چه در حال حاضر، به صورت دقیق و غیرسلیقه‌ای انجام می‌شود. همکاران ما با تکیه بر دانش فردی، کتاب را دقیق می‌خوانند و سعی شده در هر حوزه از افرادی استفاده شود که در کنار خوانش، متن را نیز می‌فهمند. برداشت من این است که در حال حاضر بررّس‌های ما نیز کتاب‌ها را دقیق می‌خوانند. اگر روزگاری، مبنای بررسی پیش از انتشار کتاب، جستجوی واژگان در کتاب‌ها بود، امروز هم این اتفاق با خوانش دقیق کتاب انجام شود. با این حال اگر مواردی است که چنین اتفاقی در آن نیفتاده، ما از شنیدن و بررسی آن استقبال می‌کنیم.
یارانه‌ی فرهنگ، کم‌اهمیت‌تر از کالاهای اساسی نیست
صالحی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ی کتاب و اجرایی شدن آن از این دوره‌ی نمایشگاه کتاب گفت:‌ نمایشگاه کتاب تهران از گذشته برای کمک به دانشجویان و اساتید علاقه‌مند به کتاب‌های خارجی پیشقدم بوده است و هیئت دولت درباره‌ی خروج کاغذ از شمول کالاهای دریافت‌کننده‌ی ارز دولتی، تاکنون تصمیم جدی نگرفته و هنوز این مسئله نهایی نشده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با مشکلات کاغذ و عدم حضور برخی ناشران در نمایشگاه کتاب اظهار داشت: در جلسه‌ی هیئت دولت تاکید بر این مطلب بود که اهمیت حوزه‌ی فرهنگ چه نشر و چه مطبوعات، کمتر از کالای مصرفی روزانه که سبد اولیه‌ی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند، نیست و نخواهد بود.
وی گفت: کشوری که با فضای نشر و مطبوعات به‌خوبی درگیر نباشد طبعا در حوزه‌های مختلف هم نمی‌تواند موفق عمل کند. با همین نگاه، کالای اساسی بودن کاغذ در سال 97 مطرح شد و الان هم با این نگاه تغییری پدید نیامده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در سال 97 از مجموع بیش از 200 میلیون تن کاغذ، 23 هزار تن از طریق ارشاد توزیع شد. البته تمام آمار کسانی که در سال 97 کاغذ وارد کرده بودند جمع کرده و به تعزیرات دادیم.
افزایش هزینه‌ی تولید کتاب حوزه کودک و نوجوان نگران کننده است
صالحی درباره‌ی ارائه بی‌اندازه‌ی آثار ترجمه‌ای در حوزه‌ی کودک و نوجوان تصریح کرد: آمار تألیف کتاب در مقابل ترجمه، آنقدر هم نگران‌کننده نیست.
وی ادامه داد: اما در حوزه‌ی کودک و نوجوان آن چیزی که باعث نگرانی شده است، افزایش هزینه‌ی تولید کتاب داخلی است. به طور مثال برای تولید کتاب در داخل، ما مسئله‌ی حق مؤلف و هزینه‌ی تصویرگری را داریم، در حالی که در آثار ترجمه، این موضوع وجود ندارد. در نتیجه هزینه‌ی انتشار کتاب نیز کاهش پیدا می‌کند. ناشران ما نیز معمولا در حوزه‌ی ترجمه، خود را به موضوع حق مؤلف و تصویرگر پایبند نمی‌دانند به همین دلیل معتقدم، باید شرایط را به شکلی تغییر داد که فضای تألیف در این حوزه قوی‌تر شود.
سی ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب  تهران با شعار «خواندن، توانستن است» از 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.
 
 
 
]]>
اخبار نمایشگاه بین المللی تهران 2019-04-19T09:47:44+01:00 2019-04-19T09:47:44+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/381 مجید ملاپور اطاقوری افتتاح سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس ‌جمهور1398/1/30 13:24مدیر روابط عمومی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از برگزاری مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی با حضور رئیس جمهور خبر داد. به گزارش ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سید محمد طباطبایی درباره افتتاحیه سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: این مراسم روز سه‌شنبه(ساعت 8 صبح) با حضور دکتر حسن روحانی در «تالار قلم» کتابخانه ملی برگزار می‌شود. وی ادامه داد: همچنین در این مراسم هیاتی ا افتتاح سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس ‌جمهور
1398/1/30 13:24
مدیر روابط عمومی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از برگزاری مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی با حضور رئیس جمهور خبر داد.
 
به گزارش ستاد خبری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سید محمد طباطبایی درباره افتتاحیه سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: این مراسم روز سه‌شنبه(ساعت 8 صبح) با حضور دکتر حسن روحانی در «تالار قلم» کتابخانه ملی برگزار می‌شود.
 
وی ادامه داد: همچنین در این مراسم هیاتی از کشور چین به عنوان مهمان سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و ناشران و اهالی فرهنگ حضور خواهند داشت.
 
سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن توانستن است» از 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگز
]]>
دختری در قطار 2019-02-21T15:10:24+01:00 2019-02-21T15:10:24+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/380 مجید ملاپور اطاقوری  دختری در قطار یک رمان دلهره‌آور اثر پائولا هاوکینز نویسنده بریتانیایی است. رمان در آغاز انتشارش در صدر فهرست پرفروشترین کتاب‌های داستان نیویورک تایمز، به تاریخ اول فوریه سال۲۰۱۵، و سیزده هفتهٔ متوالی در صدر لیست به تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۵ قرار داشت. بیشتر منتقدان کتاب را جلد دوم «دختر گم‌شده» می‌دانند. تاریخ اولین انتشار: ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۵نویسنده: پائولا هاوکینز  جوایز: Goodreads Choice Awards Best Mystery & Thriller، Audie Audiobook of the Year نتیجه تصویری برای دختری در قطار دختری در قطار یک رمان دلهره‌آور اثر پائولا هاوکینز نویسنده بریتانیایی است. رمان در آغاز انتشارش در صدر فهرست پرفروشترین کتاب‌های داستان نیویورک تایمز، به تاریخ اول فوریه سال۲۰۱۵، و سیزده هفتهٔ متوالی در صدر لیست به تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۵ قرار داشت. بیشتر منتقدان کتاب را جلد دوم «دختر گم‌شده» می‌دانند. 
تاریخ اولین انتشار۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۵
نویسندهپائولا هاوکینز
  
جوایزGoodreads Choice Awards Best Mystery & Thriller، Audie Audiobook of the Year
]]>
کتاب عشق سالهای وبا 2019-02-09T09:13:05+01:00 2019-02-09T09:13:05+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/379 مجید ملاپور اطاقوری عشق سالهای وبا نام رمانی از گابریل گارسیا مارکز به سال ۱۹۸۵ است. فیلمی به همین نام نیز بر اساس آن در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است.تاریخ اولین انتشار: ۱۹۸۵نویسنده: گابریل گارسیا مارکزاقتباس: عشق سال‌های وبا (۲۰۰۷)کشور: کلمبیا
عشق سالهای وبا نام رمانی از گابریل گارسیا مارکز به سال ۱۹۸۵ است. فیلمی به همین نام نیز بر اساس آن در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است.
]]>
شازده کوچولو 2019-01-27T04:56:43+01:00 2019-01-27T04:56:43+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/378 مجید ملاپور اطاقوری شازده کوچولو یا شهریار کوچولو یا شاهزاده کوچولو داستانی اثر آنتوان دو سنت اگزوپری است که نخستین بار در سپتامبر سال ۱۹۴۳ در نیویورک منتشر شد. این کتاب به بیش از ۳۰۰ زبان و گویش ترجمه شده و با فروش بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ محسوب می‌شود.تاریخ اولین انتشار: ۱۹۴۳ آوریلنویسنده: آنتوان دو سنت-اگزوپریتصویرگر: آنتوان دو سنت-اگزوپریزبان اصلی: زبان فرانسویشخصیت‌ها: The Vain Man، The Railway Switchman،  
شازده کوچولو یا شهریار کوچولو یا شاهزاده کوچولو داستانی اثر آنتوان دو سنت اگزوپری است که نخستین بار در سپتامبر سال ۱۹۴۳ در نیویورک منتشر شد. این کتاب به بیش از ۳۰۰ زبان و گویش ترجمه شده و با فروش بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ محسوب می‌شود.
زبان اصلیزبان فرانسوینتیجه تصویری برای شازده کوچولو
شخصیت‌هاThe Vain Man، The Railway Switchman،  ]]>
کتاب کوری 2019-01-27T04:53:14+01:00 2019-01-27T04:53:14+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/377 مجید ملاپور اطاقوری کوری رمانی از ژوزه ساراماگو که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. ساراماگو که در سال ۱۹۹۸ جایزهٔ نوبل ادبیات را به‌دست‌آورد در این رمان از کوریِ آدم‌ها سخن گفته‌است. در این رمان، هاله‌ای سفیدرنگ بعد از کور شدن افراد مقابل چشمانشان ظاهر می‌شود. تاریخ اولین انتشار: ۱۹۹۵نویسنده: ژوزه ساراماگوکشور: پرتغالتعداد صفحه: ۲۸۸ 
کوری رمانی از ژوزه ساراماگو که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. ساراماگو که در سال ۱۹۹۸ جایزهٔ نوبل ادبیات را به‌دست‌آورد در این رمان از کوریِ آدم‌ها سخن گفته‌است. در این رمان، هاله‌ای سفیدرنگ بعد از کور شدن افراد مقابل چشمانشان ظاهر می‌شود. 
تعداد صفحه۲۸۸ نتیجه تصویری برای کوری ]]>
ترس کودکان 2019-01-27T04:35:44+01:00 2019-01-27T04:35:44+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/376 مجید ملاپور اطاقوری  ترساندن کودکان باعث افزایش سردی جسمی و روحی آنها شدهسردی ها باعث ایجاد کم خونی، تنش های عصبی و ناسازگاری های جسمی و روحیوافزایش سودا در بدن کودکان می شود.از کتاب: طب کودکان  سردی ها باعث ایجاد کم خونی، تنش های عصبی و ناسازگاری های جسمی و روحی
وافزایش سودا در بدن کودکان می شود.

از کتاب: طب کودکاننتیجه تصویری برای تصویر ترس کودک 
]]>
بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد مقدس 2018-11-21T15:39:03+01:00 2018-11-21T15:39:03+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/375 مجید ملاپور اطاقوری بیستمین نمایشگاه کتاب مشهد وبطور همزمان پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان خراسان رضویبا حضور ناشران منتخب سراسر کشور2  الی  8 آذرماهساعت بازدید 15 الی 21مکان : محل دایمی نمایشگاههای بین المللی مشهد.                                                          با حضور ناشران منتخب سراسر کشور

2  الی  8 آذرماه
ساعت بازدید 15 الی 21

مکان : محل دایمی نمایشگاههای بین المللی مشهد.                                                         نتیجه تصویری برای تیزر تبلیغاتی بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد
]]>
از کتاب آیین زندگی 2018-10-11T05:53:10+01:00 2018-10-11T05:53:10+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/374 مجید ملاپور اطاقوری پاستور دانشمند مشهور،آسودگی خیال را در لابراتور و کتابخانه به دست آورد. می پرسید"چرا در آنجا"؟تنها به این دلیل که معتقد بود وقتی کسی در این مکانها قرار میگیرد آنچنان سرگرم بررسی و مطالعه می شود که دیگر فرصتی برای ظاهرشدن نگرانی ندارد.شاید تنها علتی که محققان و دانشمندان بزرگ خیلی به ندرت دچار اختلالات روحی و روانی می گردند نیز همین باشد.زیرا فرصتی برای نگرانی و دلواپسی ندارند.کتاب:آیین زندگیمولف: دیل کارنگی
تنها به این دلیل که معتقد بود وقتی کسی در این مکانها قرار میگیرد آنچنان سرگرم بررسی و مطالعه می شود که دیگر فرصتی برای ظاهرشدن نگرانی ندارد.

شاید تنها علتی که محققان و دانشمندان بزرگ خیلی به ندرت دچار اختلالات روحی و روانی می گردند نیز همین باشد.زیرا فرصتی برای نگرانی و دلواپسی ندارند.کتاب:آیین زندگی
مولف: دیل کارنگی

]]>
برگزاری همزمان دو نمایشگاه کتاب استانی در سنندج و گرگان 2018-10-09T06:18:27+01:00 2018-10-09T06:18:27+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/373 مجید ملاپور اطاقوری به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،سیصد و شصت و دومین و سیصد و شصت و سومین نمایشگاه های کتاب استانی از 18تا23مهرماه به صورت هم زمان در دو استان گلستان و کردستان برپا می شود.در استان گلستان 467 ناشر از استان های مختلف کشور در کنار 15 ناشر این استان با عرضه 73 هزار و 640 عنوان کتاب حضور دارند و بیش از 25 برنامه جنبی شامل رونمایی و نقد کتاب،و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی استان گلستان به اجرا در می آید.در هشتمین نمایشگاه بزرگ استان کردستان هم 362 ناشر داخلی و نمایندگان ناشران در کنار 1 مهرماه به صورت هم زمان در دو استان گلستان و کردستان برپا می شود.

در استان گلستان 467 ناشر از استان های مختلف کشور در کنار 15 ناشر این استان با عرضه 73 هزار و 640 عنوان کتاب حضور دارند و بیش از 25 برنامه جنبی شامل رونمایی و نقد کتاب،و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی استان گلستان به اجرا در می آید.

در هشتمین نمایشگاه بزرگ استان کردستان هم 362 ناشر داخلی و نمایندگان ناشران در کنار 10 ناشر استانی و 52 ناشر لاتین بیش از 73هزار و 500 عنوان کتاب عرضه می کنند.

دوازدهمین نمایشگاه کتاب استانی گلستان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی این استان در گرگان و هشتمین نمایشگاه کتاب استانی کردستان در محل دائمی
نمایشگاه های ببین المللی استان در سنندج از 18 تا 23 مهر برپا می شود.

کلیه کتابها با حداقل 30 درصد تخیف عرضه می گردند.


]]>
نکته ای از کتاب گریز دلپذیر 2018-10-03T06:31:21+01:00 2018-10-03T06:31:21+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/372 مجید ملاپور اطاقوری همه عاشق شدن را بلدند،امافقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در عشق با یک نفر  برای مدت طولانی بمانند.آنا گاوالداگریز دلپذیر امافقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه 
در عشق با یک نفر
  برای مدت طولانی بمانند.

آنا گاوالدا
گریز دلپذیر
]]>
نکته ای از کتاب ملت عشق 2018-09-30T06:58:57+01:00 2018-09-30T06:58:57+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/371 مجید ملاپور اطاقوری در اصل قرن بیست و یکم چندان فرقی با قرن سیزدهم نداردهر دوی این قرن ها را در کتاب های تاریخ این طور ثبت خواهندکرد:قرن اختلاف های دینی که مثل و مانندش دیده نشده،مبارزه های فرهنگی،پیش داوری ها و سو ء تفاهم ها؛بی اعتمادی،بی ثباتی ها و خشونتی که همه جا پخش می شود؛و نیز نگرانی ای که<<دیگری<<منشآ آن استروزگار هرج و مرج..........در چنین روزگاری عشق صرفا کلمه ای لطیف نیست، خود به تنهایی قطب نماست.ملت عشقاثر: الیف شافاک در اصل قرن بیست و یکم 
چندان فرقی با قرن سیزدهم ندارد
هر دوی این قرن ها را در کتاب های تاریخ این طور ثبت خواهندکرد:
قرن اختلاف های دینی که مثل و مانندش دیده نشده،
مبارزه های فرهنگی،
پیش داوری ها و سو ء تفاهم ها؛
بی اعتمادی،بی ثباتی ها و خشونتی که همه جا پخش می شود؛
و نیز نگرانی ای که<<دیگری<<منشآ آن است
روزگار هرج و مرج..........
در چنین روزگاری عشق صرفا کلمه ای لطیف نیست، خود به تنهایی قطب نماست.

ملت عشق
اثر: الیف شافاک
]]>
کتاب هفده انگلیسی مسموم 2018-09-28T16:16:53+01:00 2018-09-28T16:16:53+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/370 مجید ملاپور اطاقوری بزرگترین هراس یک زن،نادیده گرفته شدن است. این موجودات ظریف به گونه ای خلق شده اند که اگر دشمن شان هم نسبت به آنها بی اعتنایی کند رنج خواهند کشید.از کتاب هفده انگلیسی مسموماثر گابریل گارسیا مارکز


از کتاب هفده انگلیسی مسموم
اثر گابریل گارسیا مارکز
]]>
نمایشگاه کالای ایرانی شهرستان بافت 2018-08-08T05:17:13+01:00 2018-08-08T05:17:13+01:00 tag:http://elhamenoorghom.mihanblog.com/post/369 مجید ملاپور اطاقوری استان کرمان&nbsp;شهرستان بافت24 مرداد لغایت 2 مردادبا مجوز رسمی از اتاق اصناف و صنعت و معدنمکان: محوطه تربیت بدنیزمان : 9الی 14عصرها: 16 _22&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عرضه مستقیم کالا و کتاب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شهرستان بافت
24 مرداد لغایت 2 مرداد
با مجوز رسمی از اتاق اصناف و صنعت و معدن
مکان: محوطه تربیت بدنی
زمان : 9الی 14
عصرها: 16 _22


                              عنتیجه تصویری برای نمایشگاه کتاب بمرضه مستقیم کالا و کتاب            نتیجه تصویری برای نمایشگاه بافت
]]>